Bizi Takip Edin

Risk
Yönetimi

liderlik

Risk Yönetimi

Finansal veya finansal olmayan kuruluşlar açısından risk yönetimi demek, o kuruluşun hedeflerine ulaşma yolundaki tehlikelerin ve belirsizliklerin, tanımlanması, analiz edilmesi ve bunları etkilerinin değerlendirilmesi çalışmalarıdır. Çeşitli tehlikelere ve belirsizliklere karşı kuruluşun gerekli karşı planlarını hazırlaması riskin yönetilmesi anlamına gelir. Hedefe ulaşma yolundaki bütün tehlikeler ve belirsizliklerin yönetilmesi gerekir, aksi halde bunlar risklere dönüşebilir.

Günümüzde karmaşık bir hal alan iş yaşamı ve buna bağlı olarak zincirleme birçok karmaşık bağlantılar sonucunda organize bir risk yönetimine olan gereksinim kendiliğinden ortaya çıkmıştır. Risk yönetimi, işletmelerin kârlılık içerisinde faaliyetlerine devam etmesi için gerekli düzenlemeleri sağlamak, organizasyondaki mal ve kişilerin korunması ile işletmenin kazanma gücünü korumak; organizasyonda oluşabilecek beklenmeyen kayıpların en düşük maliyetle minimize edilmesi için gerekli olan kaynakların ve faaliyetlerin planlanması, organizasyonun yönetilmesi ve kontrol süreçlerini kapsamaktadır.

Risk yönetimi tabiri ilk kez 1950’li yılların sonlarında Amerika Birleşik Devletleri’nde kullanılmaya başlanmıştır. Risk yönetimi olasılık planlamasını da beraberinde getirir.

Sürekli olarak “eğer olursa ne olur”, “ya olursa” sorularının yinelenmesidir. Risk yönetimi ilk zamanlar sigortacılıkla beraber ele alınmış ve sigortacılık içinde yer almıştır. İlk zamanlar sigortacılık ile risk yönetimi birbirlerinin yerine kullanılmıştır.

İşletmeler Danışmanlık Hizmetlerimizle Hızlı Büyüyor